DISPONÍVEL NO SERVIÇO hbo

desde: 2020-01-03

White Light/Black Rain: The Destruction of Hiroshima and Nagasaki

Titulo Original: White Light/Black Rain: The Destruction of Hiroshima and Nagasaki


Não estás logado. Não podes votar neste filme. regista-te ou faz o login


Ano:2007

Rating IMDB: 8.3

Rating Mycinemanatv:Não avaliado

Realizador: Steven Okazaki

Género: Documentary, History

Elenco: Harold Agnew, Shuntaro Hida, Kiyoko Imori, Morris Jeppson, Lawrence Johnston, Pan Yeon Kim, Etsuko Nagano, Keiji Nakazawa, Chiemi Oka, Franklin D. Roosevelt, Shigeko Sasamori, Sakue Shimodaira, Yasuyo Tanaka, Harry S. Truman, Theodore Van Kirk, Katsuji Yoshida, Shoji Yoshida.