Titulo: Harlock: Space Pirate
Titulo Original: Harlock: Space Pirate
Realizador: Shinji Aramaki
Género: Animation, Adventure, Sci-Fi
Ano: 2013

Elenco: Yû Aoi, Jessica Boone, Ayano Fukuda, Arata Furuta, Adam Gibbs, Kiyoshi Kobayashi, David Matranga, Haruma Miura, Toshiyuki Morikawa, Rob Mungle, Emily Neves, Shun Oguri, Chikao Ohtsuka, Maaya Sakamoto, Miyuki Sawashiro, Rebekah Stevens, Mike Yager.

IMDB: 6.4

Não estás logado. Não podes votar neste filme. regista-te ou faz o login


Desde o dia 28 de maio de 2018 este filme foi transmitido: 28 vezes

Dia Hora Canal
2022-02-12 07:40:00
2022-02-07 09:59:00
2022-02-07 10:00:00
2022-01-16 08:15:00
2022-01-12 10:25:00
2021-12-22 07:30:00
2021-12-17 09:13:00
2021-11-30 08:40:00
2021-11-24 09:22:00
2021-11-24 09:25:00
2021-10-17 07:45:00
2021-10-11 09:51:00
2021-10-11 09:50:00
2021-09-29 07:59:00
2021-09-29 08:00:00
2021-09-24 11:25:00
2021-08-22 07:45:00
2021-08-18 09:50:00
2021-07-16 10:15:00
2021-07-10 09:18:00
2021-07-10 09:20:00
2021-05-08 07:25:00
2021-05-06 09:50:00
2021-04-17 07:22:00
2021-04-17 07:20:00
2021-04-15 08:25:00
2021-03-30 10:10:00
2021-03-28 09:05:00

Filmes semelhantes

Harlock: Space Pirate

Realizado por: Shinji Aramaki

Ver