Titulo: The Forest
Titulo Original: The Forest
Realizador: Jason Zada
Género: Horror, Mystery, Thriller
Ano: 2016

Elenco: Natalie Dormer, Eoin Macken, Stephanie Vogt, Osamu Tanpopo, Yasuo Tobishima, Ibuki Kaneda, Akiko Iwase, Kikuo Ichikawa, Noriko Sakura, Jozef Aoki, Yûho Yamashita, Taylor Kinney, Gen Seto, Terry Diab, Nadja Mazalica, Lidija Antonic, Takako Akashi, Yuriri Naka, Yukiyoshi Ozawa, Nemanja Naumoski, Tales Yamamoto, Meg Kubota, Mieko Wertheim, Rina Takasaki, Carni Djeric, Yoshio Hasegawa, Masashi Fujimoto, Saki Imai, Misaki Ishii, Kikka Oiwa, Tatsujiro Oto, James Owen, Shintaro Taketani.

IMDB: 4.8

Não estás logado. Não podes votar neste filme. regista-te ou faz o login


Desde o dia 28 de maio de 2018 este filme foi transmitido: 3 vezes

Dia Hora Canal
2021-09-15 16:24:00
2021-09-13 05:34:00
2021-09-10 21:10:00

Filmes semelhantes

Chernobyl Diaries

Realizado por: Bradley Parker

Ver
The Others

Realizado por: Alejandro Amenábar

Ver
Urban Legends: Final Cut

Realizado por: John Ottman

Ver