Titulo: The Warlords
Titulo Original: The Warlords
Realizador: Peter Ho-Sun Chan, Wai-Man Yip
Género: Action, Adventure, Drama, History, Romance, War
Ano: 2007

Elenco: Jet Li, Andy Lau, Takeshi Kaneshiro, Jinglei Xu, Xiaodong Guo, Jacky Heung, Zongwan Wei, Pao-Ming Ku, Kuirong Wang, Bo Zhou, Zhaoqi Shi, Yachao Wang, Xiao Yun Wang, Peng Guo, Ailei Yu, Aaron C. Shang, Jian Sun, Hai Tao, Kai Ding, Chung Xiao Li, Xu Bing, Liang Chen, Zhen Wei Cheng, Tian Dei, Tao Du, Dong Han, Lei Hao, Qang Hao, Li He, Dong Bafu Hong, Yan Shun Hu, Hong Jiang, Xiang Li, Yan Ming Li, Xiao Le Liu, Li Na Lu, Qiang Luo, Yun Jie Qiu, Xiu Ru Ri, Jia Shi, Zhen Sun, Hui Na Tao, Jian Jun Tong, Dong Dong Wang, Li Li Wang, Peng Wang, Qian Hang Wang, Xiao Liang Wang, Yan Mei Wang, You Wu, Ying Xin, Fu Sheng Ya, Xiao Ye Yang, Sheng Tao Zhang, Weidong Zhang, Xiaoming Zhang, Ying Zhang, You Zhang, Shi Shao Qi.

IMDB: 7

Próximos horários para este filme:

2021-11-30 às 03:25:00

Não estás logado. Não podes votar neste filme. regista-te ou faz o login


Desde o dia 28 de maio de 2018 este filme foi transmitido: 17 vezes

Dia Hora Canal
2021-11-30 03:25:00
2021-11-25 17:55:00
2021-10-31 04:25:00
2021-10-29 22:35:00
2021-09-27 01:50:00
2021-09-22 17:51:00
2021-09-22 17:50:00
2021-08-31 11:05:00
2021-08-31 11:03:00
2021-08-27 22:37:00
2021-08-27 22:35:00
2021-07-19 10:45:00
2021-07-15 19:25:00
2021-06-11 04:25:00
2021-06-06 22:40:00
2021-05-10 21:15:00
2021-05-03 21:15:00

Filmes semelhantes

Ironclad

Realizado por: Jonathan English

Ver
The Warlords

Realizado por: Peter Ho-Sun Chan, Wai-Man Yip

Ver